โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอายุ เกิน 35 ปี บริบูรณ์

 

รายละเอียดประกอบการตรวจสุขภาพ
ลำดับ
รายการ
ราคา
รหัสโรค
หมายเหตุ
1
Film Chest     เอกซ์เรย์ปอด
170
41001
-
2
C.B.C              ความสมบูรณ์ของเลือด
90
30101
-
3
U/A                ปัสสาวะ
50
31001
-
4
ฺBlood  Sugar  น้ำตาลในเลือด
40
32203
-
5
B.U.N              สารยูเรียไนโตเจนในเส้นเลือด
50
32201
-
6
Creatinine       ตรวจการทำงานของไต
50
32202
-
7
Cholesterol    ไขมันในเส้นเลือด
60
32501
-
8
Triglyceride   ไขมันในเส้นเลือดชนิดไตรกลีเซอรายด์
60
32502
-
9
Uric  Acid   กรดยูริกในเส้นเลือด
60
32205
-
10
SGOT  การทำงานของตับ
50
32310
-
11
SGPT   การทำงานของตับ
50
32311
-
12
Alk Phosphatase
50
32309
-
13
ตรวจภายใน
100
55620
-
14
PAP  Smear   มะเร็งปากมดลูก
50
38302
-
-
-
-
-
-
-
รวมทั้งสิ้น
-
-
-

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอายุ น้อยกว่า 35 ปี บริบูรณ์

รายละเอียดประกอบการตรวจสุขภาพ
ลำดับ
รายการ
ราคา
รหัสโรค
หมายเหตุ
1
Film Chest     เอกซ์เรย์ปอด
170
41001
-
2
C.B.C              ความสมบูรณ์ของเลือด
90
30101
-
3
U/A                ปัสสาวะ
50
31001
-
4
ตรวจภายใน
100
55620
-
5
PAP  Smear   มะเร็งปากมดลูก
50
38302
-
-
-
-
-
-
-
รวมทั้งสิ้น
-
-
-

 

ติดต่อสอบถาม 
โทร 053-721345  ต่อ  107  งานผู้ป่วยนอก 

 
 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect