ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

วัณโรค เมื่อความลับ แพ้ความรัก

วิธีการทำกรวยพ่นยา (Spacer) DIY

วิธีใช้ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC

วิธีทำตู้ฆ่าเชื้อ UVC DIY

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

 

ใครๆก็เป็นหมอได้

 

APPLICATION HOME WORD 4G SMART LIFE (ระบบนำทาง HOME WARD อัจฉริยะยุค 4.0)

 

สถานที่ท่องเที่ยว

แวดเวียง..เชียงของ..เลาะริมโขง

 

คำขวัญของอำเภอเชียงของ คือ "หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้ แหล่งผ้าทอน้ำไหล ประตูใหม่อินโดจีน" เป็นอำเภอชายแดนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 137 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติ ปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ข้ามจากอำเภอเชียงของ ไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ของลาว และเชื่อมต่อถนนเส้นทาง R3A ไปถึงประเทศจีนตอนใต้ และอนาคตอันใกล้ จะมีการสร้างทางรถไฟถึงจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
 
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
เฮือนคำแพง (ข่วงวัฒนธรรมไทลื้อ)
เป็นบ้านของคุณเกษม-อำพร อะทะวงษา สร้างแบบบ้านไทลื้อโบราณแบบยกเสา คือการนำเสามาวางบนหินไม่ฝังดิน เพื่อสะดวกแก่การถอนย้าย อีกทั้งป้องกันแมลงมอดปลวกตามภูมิปัญญาดั้งเดิม บนบ้านจัดแสดงเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ตามวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ เปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้เข้าพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อสัมผัสกับวิธีของชาวไทลื้ออย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังรับจัดขันโตกและการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ
ที่ตั้ง : 119 ม.14 บ้านศรีมงคล ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 081-3669447, 086-1158551
เวลาทำการ : 09.00 - 17.00 น.

 

พิกัด : 20.14685N 100.41339\
 
ศูนย์ทอผ้าสตรีวัดศรีดอนไชย
ชาวบ้านรวมกลุ่มกันจัดทำผ้าทอไทลื้อแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการดึงฝ้าย การย้อมฝ้าย การต่อฝ้าย และการปั่นฝ้าย ที่นี่มีเสื้อผ้าทอมากมาย และมีการสาธิตแสดงการทอผ้าอีกด้วย
ที่ตั้ง : 188 บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 089-8385724
 
บ้านไทลื้อ 100 ปี (ไทลื้อ เฮือนเอื้อยคำ)
เป็นเรือนไทลื้อโบราณที่ยังคมสมบูรณ์ รักษาเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดี มีอายุกว่าร้อยปี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษาบ้านไทลื้อ ฟรี
โทรศัพท์ : 089-8385724
พิกัด : 20.14263์N 100.41623E
 
 
พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ
เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณของชาวไทลื้อ ของ "ครูซ้อ" จัดแสดงการจำลองวิถีชีวิตของคนลื้อดั้งเดิม ไม่เพียงเป็นพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ยังมีบริการจัดอาหารกลางวัน หรือขันโตกยามแลงพร้อมการแสดงอีกด้วย ค่าเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์ ท่านละ 50 บาท
โทรศัพท์ : 089-8385724
พิกัด : 20.14961N 100.41200E
 
วัดพระแก้ว
เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในอำเภอเชียงของ เดิมชื่อ "วัดศรีบุญยืน" เป็นวัดที่มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยก่อนเคยมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลทะลุไปหากันระหว่างวัดแก้วกับวัดหลวง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นวัดพี่น้องกัน ภายในวัดพระแก้วมีพระธาตุเจดีย์สมัยพุทธกาล สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระเกษาของพระพุทธเจ้า พระวิหารเป็นรูปทรงศิลปะล้านนา พระประธานเป็นพระพุทธรูป ก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยลงรักปิดทอง
โทรศัพท์ : 089-8385724
เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 น.
พิกัด : 20.26585N 100.40611E
 
วัดหลวงไชยสถาน
พระธาตุวัดหลวง ตำนานของวัดสอดคล้องกับเรื่องราวของวัดพระแก้วเชียงของ ซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งหนึ่งได้เสด็จมาริมฝั่งโขง พระองค์ประทานพระเกศา 2 เส้น นายบ้านจึงได้นำพระเกศาใส่ตลับทองคำ 2 ตลับ ใส่ในหลุม และใช้อิฐหินก่อล้อมรอบเป็นรูปสถูป จารึกข้อความในแผ่นหิน ความว่า "พระองค์ได้เสด็จมาทำการสั่งสอนชาวบ้าน และทำนายว่าจะมีพระไชยราชมาสร้างพระเจดีย์ 2 แห่งนี้" ต่อมา "เจ้าอริยะ" มาสร้างเมืองใหม่ จึงบูรณะบริเวณสถูปเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งชื่อวัดทางขวามือ ชื่อ "วัดศรีบุญเรือง" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "วัดพระแก้ว" และซ้ายมือ คือ "วัดไชยสถาน" ตั้งอยู่ระหว่างถนนสายหลักเชียงของกับแม่น้ำโขง ตัววิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางฝั่งแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นทัศนียภาพน้ำโขงและฝั่งเมืองลาวได้อย่างชัดเจน
โทรศัพท์ : 089-8385724
พิกัด : 20.26434N 100.40626E
 
วัดศรีดอนไชย
เดิมชื่อ "วัดตุงคำ" เคยตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเชียงของ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2400 ได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ทางทิศตะวันตก ติดกับประตูชัย และได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า "ศรีดอนไชย" มีปูชนียวัตถุที่สำคัญอันเป็นที่สักการะบูชาของพระพุทธศาสนิกชน คือ "หลวงพ่อเพชร" ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงของ ในวันมาฆบูชาของทุกปี จะมีประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อเพชรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่ตั้ง : วัดศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 089-8385724
พิกัด : 20.26047N 100.40568E
 
หาดไคร้ (หาดจัดปลาบึก)
ท่าจับปลาบึก หน้าวัดหาดไคร้ เป็นแห่งจับปลาบึก (ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) แห่งแรกของโลก ปัจจุบันได้ยกเลิกการล่าปลาบึกแล้วเพื่อการอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวบริเวณจุดชมวิวแม่น้ำโขง และชิมเมนูปลาบึกที่เชื่อกันว่าต้องรับประทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความโชคดีตลอดปี
โทรศัพท์ : 089-8385724
พิกัด : 20.25232N 100.41300E
 
วัดพระธาตุดอยพระเจ้าเข้ากาด
เดิมเป็นวัดร้าง จากการค้นพบและสังเกตสถานที่แห่งนี้คาดว่าเคยเป็นสถานที่หล่อ และเก็บพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน และพบสถานที่ขุดทองเหลืองมาหล่อเป็นพระพุทธรูปอยู่ถัดออกไป จึงทำให้มีพระพุทธรูปตลอด จนพระเครื่องทุกขนาดอยู่มากมาย ต่อมาในสมัยเจ้าเมืองเชียงของสมัยนั้นได้ทราบข่าว ได้เดินทางมาพร้อมกับชาวฝรั่งเศสและขุดพระพุทธรูปองค์สมบูรณ์กลับเมืองไป เหลือเพียงเศษมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ภายหลังหลวงพ่อโปร่ง และหลวงพี่สถิต ร่วมมือกันสร้างพระธาตุขึ้นบนวัดร้างแห่งนี้ เป็นแบบรูปแบบพระธาตุดอยตุงและดัดแปลงบางส่วน ปรับภูมิทัศน์และพื้นนที่จนปัจจุบันสามารถขึ้นไปสักการะองค์พระธาตุได้
ที่ตั้ง : วัดหลวง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
พิกัด : 20.03200N 100.36660E
 
วัดครึ่งใต้
วัดนี้ยังเป็นวัดบ้านเกิดของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ท่านเคยบวชเรียนและจำพรรษาอยู่ตั้งแต่สมัยที่เป็นสามเณรและบรรพชาที่วัดนี้ โดยท่านได้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตายาลัย โรงเรียนเตรียมสามเณร สนองราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริเวณวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหอไตรเสาเดียว แบบล้านช้าง มีลักษณะเป็นเสาต้นเดียว และเป็นหอไตรที่ยังมีสภาพสมบูรณ์และมีอยู่ที่นี่ที่เดียวในภาคเหนือ ภายในวัดสามารถชม หอพระไตรปิฏก พระอุโบสถ ต้นศรีมหาโพธิ์ หอกลอง-หอระฆัง เครื่องราชกกุธภัณฑ์ สัตภัณฑ์ หอธรรม
ที่ตั้ง : 118 ม.3 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
พิกัด : 20.02300N 100.36660E
 
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
เชื่อมต่อระหว่างบ้านดอนมหาวัน อ.เชียงของ จ.เชียงราย กับ บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่อยู่ในแผนการพัฒนาเส้นทาง R3A ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง จีน-ลาว-ไทย มีระยะทาง 2.48 กม. เป็นสะพานสองเลน แต่ละเลนกว้าง 3.5 เมตร สามารถชมจุดวิวใต้สะพานได้
ที่ตั้ง : บ้านดอนมหาวัน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
พิกัด : 20.21375N 100.45157E
 
บ้านม้งกิ่วกาญจน์
หมู่บ้านชาวม้งและชาวลาหู่ เป็นหมู่บ้านที่มีทัศนียภาพและขุนเขาโอบล้อม และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาที่อยู่ในแถบนี้ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านกิ่วกาญจน์ มีโปรแกรมให้เลือกตั้งแต่ 2-5 วัน เช่น กิจกรรมชมหมู่บ้านชาวลาหู่ เรียนรู้เรื่องความเชื่อและประเพณี ชมการทำผ้าบาติคย้อมผ้าแบบม้ง กิจกรรมเดินป่า เยี่ยมไร่ชาออแกนิค การขี่ช้าง การขี่จักรยาน การล่องเรือแม่น้ำโขง หรือแม้กระทั่งการปลูกป่าร่วมกับชาวบ้าน เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน และเกิดการอนุรักษ์หวงแหนให้คงสภาพและยั่งยืนต่อไป สนับสนุนโดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
ที่ตั้ง : 347 หมู่บ้านกิ่วกาญจน์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 086-8877060
พิกัด : 20.32913์N 100.3145501E
 
กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย
ก่อตั้งโดยนางสุขาวดี ติยะธะ เมื่อปี พ.ศ. 2527 ได้ริเริ่มใช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบมาทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าซิ่น เสื้อปั๊ด ผ้าปูโต๊ะ รองแก้ว รองจาน ลวดลายสีดำแดง เป็นรูปสัตว์ รูปดอกไม้ ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีเคมีที่ปลอดภัย สามารถเดินชมตัวบ้าน ซึ่งด้านบนจัดแสดงหุ่นและผ้าทอไทลื้อ ส่วนด้านล่างเป็นชาวบ้านกลุ่มสาธิตการทอผ้า
ที่ตั้ง : 192 หมู่ที่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 089-5557644
เวลาทำการ : 09.00 - 17.00 น.
พิกัด : 20.37061N 100.25075E
 
กิจกรรมท่องเที่ยว
1. ล่องเรือชมสองฝั่งโขง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่สวยที่สุด คือ ช่วงปลายฝนต้นหนาว ระหว่างทางจะเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านทั้งสองฝั่งของริมโขง เวลาทำการ 06.00 - 18.00 น. ค่าเรือข้ามฟากคนละ 40 บาท หากเช่าเหมาลำ 600 - 800 บาท เรือลำใหญ่ ชั่วโมงละ 1,800 บาท
2. ถนนคนเดินกาดเวียงแก้วไนท์ บนถนนสายกลาง บ้านเวียงแก้ว จัดทุกวันเสาร์
3. ตักบาตร ริมน้ำโขง ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่ม 07.00 น.
 
ท่าเรือข้างฟาก มี 3 จุด ได้แก่
1. ท่าเรือข้ามฟากบ้านหัวเวียง จุดข้ามไทย-ลาว
2. ท่าเรือขนถ่ายสินค้าท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง
3. ท่าเรือบั๊ค เป็นจุดผ่านแดนเพื่อข้ามไปฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกจุดหนึ่ง โดยขอใบอนุญาตผ่านแดนได้ที่ที่ว่าการอำเภอเชียงของ
 
ประเพณี
เมษายน  การบวงสรวงและจับปลาบึก วัดหาดไคร้
พฤศจิกายน  งานบุญจุลกฐิน ถิ่นไทลื้อ ณ วัดศรีดอนชัย
 

ผู้อำนวยการ


 

แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชม

1431515
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนนี้ที่ผ่านมา
ทุกวัน
1196
439
1196
1424740
21686
21053
1431515

Your IP: 61.7.228.73
2023-03-26 20:10

จำนวนผู้เข้าชม

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect