ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  นี้  มี 2 เรื่อง

  1. ชื่อและภาพผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปประเภทเสริมอาหาร  เครื่องดื่มปลอม ที่ไม่ได้มาตรฐาน  โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง และยาแผนโบราณปลอม ไม่ได้มาตรฐาน ปนปลอมสารสเตียรอยด์    ไม่ปลอดภัย ที่พบในพื้นที่อำเภอพาน
  2. เรื่อง “ ข่าว อย.เตือน !!!  อย่าหลงเชื่อ   ...”ยาสมุนไพรมังกรทอง 55  “  หรือ  “ ยาสมุนไพรจีนหลงถัง 55  “........ เป็นยาปลอม ทะเบียนยาปลอม  ลักลอบนำเข้า ตรวจพบผสมสารสเตียรอยด์   ผิดกฎหมาย  อันตราย  ห้ามซื้อมาบริโภค

 

แหล่งที่มา:ขอขอบคุณสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect