ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  นี้  มี ๑ เรื่อง

      “  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ.พาน  จ.เชียงราย    เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อโฆษณาและซื้อมาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร  ประเภทเสริมอาหาร  เครื่องดื่มอ้างลดน้ำหนัก  ลดความอ้วน   กระชับสัดส่วน  ทำให้ผิวขาวใส  ซึ่งล้วนแต่เป็นโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง  ไม่ได้รับอนุญาต  บางชนิดผสมสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ลักลอบผลิต จำหน่าย ไม่มีเลขทะเบียนตำรับอาหาร หรือ เลข อย.  จัดเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมหรือผิดกฎหมาย  และ เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ปลอม ลักลอบผลิต จำหน่าย  โอ้อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง  โดยไม่ได้รับอนุญาต  ส่วนมากมักผสมสารสเตียรอยด์  ซึ่งมีผลเสียผลข้างเคียงมาก    โดยการขายตรง  แบบบอกต่อ  แบบมีตัวแทนจำหน่ายในหมู่บ้านชุมชน หรือสั่งซื้อขายทางไปรษณีย์  โดยไม่มีวางจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป ดังในภาพที่เคยตรวจพบในพื้นที่อำเภอพาน “

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภค  ทราบโดยทั่วไป  อย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทาน ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมาก   และหากผู้บริโภค พบเห็นมีการลักลอบจำหน่ายยานี้  ขอความร่วมมือแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านท่าน ทราบ  หรือแจ้งงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โรงพยาบาลพาน  โทร.0-5372-1345  ต่อ 401 ในเวลาราชการ

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect