ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค ประจำเดือนสิงหาคม 2559  

      “  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ.พาน  จ.เชียงราย    เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อโฆษณาและซื้อมาบริโภคผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณปลอม ลักลอบผลิต จำหน่าย  เป็นโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ไม่ได้รับอนุญาต ฉลากไม่ถูกต้อง สังเกตใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ใช้เลขโทรศัพท์พื้นฐาน  เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้บริโภค  และไม่มีขายในร้านขายยาทั่วไป แต่มีตัวแทนนำมาขาย โดยการขายตรง แบบบอกต่อ หรือรถเร่มาจากต่างจังหวัดไกลๆ เช่นภาคอีสาน  หรือสั่งซื้อขายทางไปรษณีย์  ดังในภาพที่นำเสนอนี้เป็นยาน้ำแผนโบราณ ๒ ขนานนี้ ที่ตรวจพบในพื้นที่อำเภอพาน มีการผสมสารสเตียรอยด์ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย  จึงมักโอ้อวดสรรพคุณรักษา บรรเทาอาการโรคปวดต่างๆ  เช่นปวดเมื่อตามกล้ามเนื้อ  ปวดข้อ กระดูก เส้นเอ็น หรือโรคประดง โรคกะษัย  โรครูมาตอยด์  โรคภูมิแพ้ เป็นต้น   จัดเป็นยาปลอม ผิดกฎหมาย  จึงเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์  ”  


 

 

 

 
 
 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect