ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค ประจำเดือนตุลาคม 2559  นี้  

      “  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ.พาน  จ.เชียงราย    เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อโฆษณาและซื้อมาบริโภคผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณปลอม ลักลอบผลิต จำหน่าย  เป็นโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ไม่ได้รับอนุญาต ฉลากไม่ถูกต้อง สังเกตใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ใช้เลขโทรศัพท์พื้นฐาน  เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้บริโภค  และไม่มีขายในร้านขายยาทั่วไป แต่มีตัวแทนนำมาขาย โดยการขายตรง แบบบอกต่อ หรือรถเร่มาจากต่างจังหวัดไกลๆ เช่นภาคอีสาน  หรือสั่งซื้อขายทางไปรษณีย์  ดังในภาพที่นำเสนอนี้เป็นยาน้ำแผนโบราณขนานนี้ ที่ตรวจพบในพื้นที่อำเภอพานชื่อยาน้ำกระชายดำ  ตราหมอเสาร์ ลักลอบผลิต ผสมสารสเตียรอยด์ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย จึงโอ้อวดสรรพคุณรักษา บรรเทาอาการโรคปวดต่างๆ  เช่นปวดเมื่อตามร่างกาย  อัมพฤกต์   มือ เท้าชา  นิ้วล็อค เป็นต้น   จัดเป็นยาปลอม ผิดกฎหมาย  จึงเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ ”  มีภาพประกอบรุ่นใหม่เปลี่ยนฉลากเป็นสีเขียวมีรูปต้นกระชาย  น้ำยาสีน้ำตาลอ่อน

ภาพยาแผนโบราณปลอม ยาน้ำกระชายดำ ตราหมอเสาร์ ใช้ทะเบียนปลอมG185/48

  ฉลากระบุ ผลิตจำหน่ายโดย มหาเสาร์เวชเภสัช เลขที่ 69  ม.3 ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด  

  โทร081-0389277 , 089-4355120  ผสมสารสเตียรอยด์ ลักลอบผลิต จำหน่ายโดยตัวแทน หรือรถเร่

   มักพบขายตามตลาดนัดเป็นยาผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัย  อย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทาน     

         

ข้อสังเกต  
1. ไม่ระบุหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่ตั้งของโรงงานผลิต แต่ระบุเลขโทรศัพท์มือถือ                

2.ข้อความวันเดือนปี ผลิต / หมดอายุ พิมพ์ไว้ถาวรบนฉลาก  แทนที่จะเป็นอักษร ปั้มเฉพาะเป็น ครั้งๆ ของการผลิตแต่ละครั้ง / รุ่นใหม่ที่ปลอมนี้ ฉลากเป็นสีเขียว เหลือง  มีรูปต้นกระชายดำ
3.ไม่มีจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป
4. ราคาขายที่แพงเกินควร  ซึ่งยาแผนโบราณประเภทนี้นี้ ราคาไม่น่าจะแพงมาก
5. มักโฆษณาสรรพคุณ บำบัด บรรเทา รักษาโรคปวดต่างๆ เช่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดข้อปวดกระดูก โรคเก้าท์ ปวดจากอาการอัมพฤกษ์  อัมพาต มือ เท้าชา  นิ้วล็อค  เป็นต้น
6. หลังจากรับประทานยาเพียงไม่กี่ชั่วโมง หรือเพียง ครั้ง สองครั้ง อาการปวดต่างๆจะทุเลาอย่าง มากและอย่างรวดเร็ว  นั่นแสดงถึงมียาสเตียรอยด์ผสมอยู่

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect