ประกาศจากโรงพยาบาลพาน เรื่อง ปรับค่าบริการห้องพิเศษ

 

ลำดับ

อัตราค่าห้อง

สิทธิ์ชำระเงินเอง/บัตรทอง

สิทธิ์ข้าราชการจ่ายส่วนต่าง

ผู้นำชุมชน อสม./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ตึกที่พัก

1

400

300

0

200

ห้องพิเศษรวม 1,2

2

1,000

700

0

500

ตึกผู้ป่วยชาย

3

1,400

1,000

200

700

ตึกแม่และลูก/ตึกหญิง/ตึกพิเศษรวม 2(พิเศษเดี่ยว)

4

1,800

1,400

400

900

ตึกพิเศษรวม 1 (พิเศษเดี่ยว)

 

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect