เปิดบริการ ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์  เวลา 10.00 น.-21.00 น.
ติดต่อสอบถาม   โทร 053-722495

 

ศูนย์เสริมสุขร่มไทร  โรงพยาบาลพาน  อ.พาน  จ.เชียงราย
ที่ตั้งศูนย์  ด้านหลังโรงพยาบาลพาน
Copyright © 2020 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect