โรงพยาบาลพาน

ด้านยา

เอกสารการ
รายการ ดาวโหลด

1. บัญชียา รพ.สต. ปี 2566

ดาวโหลด

2. แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา NSAIDs ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป

ดาวโหลด

2.1 รายชื่อผู้ป่วย CKD stage 3-5 โรงพยาบาลพาน ข้อมูล ณ ตค.2564-ธค 2565

ดาวโหลด

3. ฉลากยา RDU

ดาวโหลด

4. คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย รพสต.

ดาวโหลด

5. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมุลในเวปไซต์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ดาวโหลด

6. Pediatric_dosage Table

ดาวโหลด

7. ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลแพ้ยา เวปไซต์CRAPR

ดาวโหลด

8. คู่มือดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในรพสต.

ดาวโหลด

9. ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงและอาการข้างเคียงที่สำคัญ

ดาวโหลด

10. การเฝ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วย G-6-PD

ดาวโหลด

11. การใช้ยาในผู้ป่วย wafarin

ดาวโหลด

12. รวม(เรื่อง)เด็ดสะเก็ดความรู้_ฉบับ_Infographic_เล่ม_3

ดาวโหลด

13. คู่มือ_รอบรู้ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ดาวโหลด

14. คู่มือประชาชน_ฉบับผู้ประกอบการ_ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ดาวโหลด

15. นานาสารพันยา

ดาวโหลด

16. คู่มือรณรงค์ให้ความรู้_เรื่องฉลากโภชนาการ

ดาวโหลด

17. ADRcalendar

ดาวโหลด

18. CPR BOX set

ดาวโหลด

19. รายชื่อผู้ป่วยแพ้ยาในเขตพื้นที่ อ.พาน

ดาวโหลด

20. รายชื่อผู้ป่วยใช้ยาWarfarin ในเขตพื้นที่ อ.พาน

ดาวโหลด

21. แบบสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ จังหวัดเชียงราย

ดาวโหลด
โรงพยาบาลพาน