โรงพยาบาลพาน

การใช้ยาเทคนิคพิเศษ

เอกสารการ
รายการ ดาวโหลด

1. ขั้นตอนการใช้ยาหยอดตา

ดาวโหลด

2. ขั้นตอนการใช้ยาหยอดหู

ดาวโหลด

3. ขั้นตอนการใช้ยาเหน็บช่องคลอด

ดาวโหลด

4. ยาน้ำแขวนตะกอน

ดาวโหลด

5. ฉลากยาเสริม 18 ชื่อยา

ดาวโหลด

6. ยาเหน็บทวารหนัก

ดาวโหลด

7. วิธีการล้างจมูก

ดาวโหลด

8. ยาอมใต้ลิ้น

ดาวโหลด

9. วิธีการใช้ยาสวนทวารหนัก

ดาวโหลด

10. วิธีการใช้ยาเหน็บทวารหนัก

ดาวโหลด

11. วิธีการผสมยาน้ำเชื่อมชนิดผงแห้ง

ดาวโหลด
โรงพยาบาลพาน