โรงาพยาบาลพาน
ที่อยู่:
516 หม่ 1 ต.ม่วงคำ
อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
57120
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
053-721345
โทรสาร:
053-721346

แผนที่

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect