คลินิกศัลยกรรม

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาศัลยกรรมทั่วไปที่มีประสบการณ์ด้านการวินิจฉัย รักษาโรค
เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ,วันพุธ เวลา 08.00-16.00 น.
วันอังคาร ,วันพฤหัสบดี ,วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.

ศัลยแพทย์
นพ.ประวิตร อารินทร์
พญ.สุนทรีญา  เห่วซึ่งเจริญ

 

Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect