คลินิกพิเศษ บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น เว้นวันหยุดราชการ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-721345 ต่อ160 

                        


วันจันทร์          คลินิกโรคความดัน รับยาความดัน
วันอังคาร         คลินิกโรคความดัน รับยาความดัน
วันพุธ             คลินิกโรคปอด ต่างๆ ,COPD
วันพฤหัสบดี     คลินิกโรคเบาหวาน
วันศุกร์            คลินิกโรคเบาหวาน

ดาวน์โหลด>>>>>
คู่มือการให้บริการประชาชน

 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect