คลินิกโรคเรื้อรัง  NCD Clinic
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น เว้นวันหยุดราชการ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-721345 

 

 

วันจันทร์          คลินิกโรคความดัน รับยาความดัน
วันอังคาร         คลินิกโรคความดัน รับยาความดัน
วันพุธ             คลินิกโรคปอด ต่างๆ ,COPD
วันพฤหัสบดี     คลินิกโรคเบาหวาน
วันศุกร์            คลินิกโรคเบาหวาน

 

 

ดาวน์โหลด>>>>>

คู่มือการให้บริการประชาชน

 
 
 
 
 
Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect