1.บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์
- ให้คำปรึกษา  ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
- บริการยาต้านไวรัส
- บริการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ( Condom use) 
- บริการถุงยางอนามัยฟรีสำหรับผู้ติดเชื้อและคู่
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00  16.00 น.
..........................................................................................................................................................
2.บริการวิชาการโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (อบรม / ให้ความรู้นอกสถานที่)
- อบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เวลาทำการ
ตามผู้ต้องการวิชาการขอเข้ามา
..........................................................................................................................................................
3.บริการยาต้านในเด็ก
- ให้คำปรึกษษเด็กและวัยรุ่น
- บริการยาต้านไวรัสในเด็ก
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
..........................................................................................................................................................
4.บริการให้คำปรึกษาและเจาะเลือดเอชไอวี
- บริการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรี ในผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เวลาทำการ
8.00 - 16.00 น.
..........................................................................................................................................................
ติดต่อสอบถาม โทร 053-721345 ต่อ 152  ศูนย์ใจประสานใจ

ดาวน์โหลด>>>>>
คู่มือการให้บริการประชาชน

Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect