1.ตรวจ-รักษา  ระบบกระดูกกล้ามเนื้อ/โครงสร้างร่างกาย
- ตรวจ ,วินิจฉัย,วางแผนการรักษา   ให้การรักษา  ให้คำปรึกษาทางระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ
- ประเมินความพิการ
- ตรวจประเมินสมรรถภาพปอด
- ยืม / คืน  กายอุปกรณ์
เวลาทำการ
ในวันเวลาราชการ  8.00-16.00 น
นอกเวลาราชการ (เฉพาะสิทธิประกันสังคมและเบิกได้จ่ายตรง)16.00-20.00 น
(ยืม / คืน  กายอุปกรณ์ทุกวัน) 08.00-20.00 น.
..........................................................................................................................................................

2.ด้านการรักษา  ป้องกัน  ส่งเสริม และฟื้นฟู
  ในผู้ป่วยระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบทางเดินหายใจ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด และเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่นไหวและปัญหาเรื่อง
พัฒนาการ  การักษาทางกายภาพบำบัดเป็นการรักษาไม่ใช้ยา แต่จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทาง
กายภาพ การขยับดัดดึงข้อต่อ  การออกกำลังกาย  การยืดกล้ามเนื้อในการรักษา เพื่อช่วย
ลดอาการปวด  อาการอักเสบ  เพิ่มความแข็งแรง และฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
และบริการยืมคืน/เบิก-จ่าย อุปกรณ์ เครื่องช่วยเดิน

..........................................................................................................................................................
3.ตรวจรักษา-ฟื้นฟู ระบบประสาท

-ให้การฟื้นฟู
ทุกวัน ในเวลาราชการ (ครึ่งวันเช้า)08.00-12.00น.

-บนวอร์ด  ตึกผู้ป่วย
ทุกวัน (ครึ่งวันบ่าย)13.00-14.00น.

..........................................................................................................................................................

4.เยี่ยมบ้าน

ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยทีนักกายภาพบำบัด ของทางโรงพยาบาล
จันทร์,อังคาร,พฤสบดี,ศุกร์13.00-16.00
พุธ 08.00-16.00 น.
..........................................................................................................................................................
5.คลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
-ให้บริการทางกายภาพบำบัดผู้ป่วยนอก สิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคม
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  16.00-20.00 น.
..........................................................................................................................................................
ติดต่อสอบถาม โทร 053-721345 ต่อ 170  กายภาพบำบัด
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect