1.ห้องผ่าตัดเล็ก

- Case ผ่าตัดเล็ก เช่น off Norplant,on Norplant,Excision ,baronligation
- Case Excision ได้แก่ ผ่าตัดไฝ   ก้อนเนื้องอกต่างๆ(ที่มีขนาดเล็ก),ผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออก,จี้หูด
- Case ผ่าตัดเล็ก  ผ่าตัดเล็ก  ผู้ป่วยใน เช่น I/D
เวลาทำการ
วันจันทร์ วันอังคารและวันศุกร์ 13.00-15.00น.

..........................................................................................................................................................
                
2.ผ่าตัดใหญ่

ทำการผ่าตัดใหญ่ โดยศัลยแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้แก่
- การผ่าตัดไทรอยด์ 
- ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
- การตัดมะเร็งเต้านม(MRM)
- ผ่าตัดไส้เลื่อน 
- ผ่าตัดริดสีดวงทวาร
- ผ่าตัด 
Split thickness skin graft

เวลาทำการ
ทุกวันอังคาร,วันพุธ

..........................................................................................................................................................

3.Wound  Care  Clinic
- รับทำแผลขนาดใหญ่จาก ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

เวลาทำการ
วันจันทร์และวันศุกร์ 13.00-11.00 น.

..........................................................................................................................................................
4.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

-รับตรวจ EKG ในผู้ป่วย OPD
เวลาทำการ
ทุกวัน  เวลา 08.00-16.00 น.

........................................................................................................................................................

5.OPD ศัลยกรรม

-บริการตรวจผู้ป่วยศัลยกรรม

........................................................................................................................................................
ติดต่อสอบถาม โทร 053-721345 ต่อ 103,104 ห้องผ่าตัด

ดาวน์โหลด>>>>>
คู่มือการให้บริการประชาชน

 
Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect