1.ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
เวลาทำการ
06.00-16.00น  วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์  ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
..........................................................................................................................................................
2.ให้บริการล้างไตทางช่องท้อง
 
- consellig  เรื่อง  CAPD
- Training  การทำ CAPD
- F/ 4  พบแพทย์  ตามนัด
เวลาทำการ
07.00  น. ถึง 17.00  น. 
จันทร์ - เสาร์  หยุดอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
..........................................................................................................................................................
3.ให้คำปรึกาษา  เรื่อง  การบำบัดทดแทนไต
เวลา 06.00 - 16.00 น.  จันทร์ - เสาร์  หยุดวันอาทิตย์
..........................................................................................................................................................
ติดต่อสอบถาม โทร 053-721345 ต่อ 240  คลินิกไตเทียม
Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect