ภาพกิจกรรม

IMAGE กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพานรับการประเมินคุณภาพการพยาบาล โดยทีมกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นางประภัสสร ศรีนวลวงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลพร้อมด้วยหัวหน้างาน... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลพานต้อนคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
วันพุธ, 07 มิถุนายน 2566
วันพุธ ที่  7 เดือน มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 น.นางประภัสสร ศรีนวลวงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลพานรับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ภญ.วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลพานต้อนรับ พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่และผู้แทน อปสข. จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น. นางประภัสสร ศรีนวลวงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารฯ ต้อนรับ พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่... Read More...
IMAGE กิจกรรม Big Cleaning Day 2566
วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2566
วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลพาน นำโดย ทพญ.อรอนงค์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2566 โดยร่วมกันทำความสะอาด... Read More...

วันพุธ ที่  7 เดือน มิถุนายน 2566 
เวลา 08.30 น.นางประภัสสร ศรีนวลวงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง

 

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566
เวลา 08.30 น. นางประภัสสร ศรีนวลวงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลพร้อมด้วยหัวหน้างาน ต้อนรับคณะกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ในการประเมินคุณภาพการพยาบาล(Quality Assurance:QA)ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน
 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น. ภญ.วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล และนำเสนอความปลอยภัยด้านยาของโรงพยาบาลพาน เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอย โรงพยาบาลพาน
 
เวลา 09.00 น. นางประภัสสร ศรีนวลวงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารฯ ต้อนรับ พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ และผู้แทนคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมติดตามการเข้าถึงบริการและการเบิกจ่ายชดเชยหน่วยบริการ โดยมี นางสาววรางคณา ขันนรา หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประเด็น ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ,การขึ้นทะเบียนศักยภาพในระบบ CPP,การเบิกจ่ายกองทุน PP OP IP(C-deny Claim AUDIT),การดำเนินงานงบค่าเสื่อม,บริการเฉพาะด้าน แพทย์แผนไทย IMC/ฟื้นฟูสมรรถภาพ/palliative care,บริการปฐมภูมิ คลินิกพยาบาล ร้านยา Telehealth,การเชื่อต่อระบบข้อมูล(API E-Claim) ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
วันที่ 27 เมษายน 2566
เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลพาน นำโดย ทพญ.อรอนงค์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2566 โดยร่วมกันทำความสะอาด สวนสาธารณะหน้างานจิตเวช ,ลานสวนหิน ระหว่างตึกหญิงและตึกชาย ,หน้า OPD ลงไปถึงลานจอดรถห้องฉุกเฉินและในหน่วยงานตนเองภายในโรงพยาบาล เพื่อให้บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลดูสะอาดตา ทั้งนี้เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการของทางโรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566
เวลา 14.00 น. พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ รับมอบผ้าป่าสามัคคี  จำนวน 120,080 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) จาก ครอบครัวคุณสมหมาย  ยานะทวี เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566
เวลา 09.00 น. ณ คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลพาน นำโดย คุณประภัสสร  ศรีนวลวงค์  ,ทพญ.อรอนงค์  พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยโรงพยาบาลพาน พร้อมด้วย นพ.ธงชัย  เมืองคำ กุมารแพทย์ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร คลินิกโรคเรื้อรัง ตึกกุมารเวชกรรมและคลินิกศัลยกรรม นิมนต์พระจํานวน 5 รูป ประกอบพิธีทางศาสนาและพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566
เวลา 11.00 น. พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลพาน

  
 
 
 


 
 
 
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566
เวลา 10.00 น พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ แบบจำลองสถานการณ์จริง ตามแผนงานประจำปี 2566 เพื่อซักซ้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพ โดยจำลองเหตุการณ์ ช่างไฟฟ้ามาซ่อมหม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด มีเพลิงไหม้ตลาดแม่เย็น ผู้บาดเจ็บประมาณ 10 ราย พลเมืองดีโทร.แจ้ง คนแตกตื่นวิ่งข้ามถนน รถตู้ชนคนข้ามถนน ไถลตกข้างทางชนเสา จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บุคลากรทั้งหมดจะได้มีความพร้อมและปฏิบัติงานได้จริงและช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงที
 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม  2566
เวลา 10.00 น. พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล คณะผู้บริหารฯ สนับสนุนรถพยาบาลเพื่อจัดการบริการ รับ-ส่งผู้ป่วย โดยมี นางสายสุรี ทนันชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ  รับมอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งผู้ป่วยในเขตตำบลม่วงคำและตำบลใกล้เคียง

 

 

 
 
วันที่ 11 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรมการวาดภาพติดผนังอาคาร "วาดความสุขฮื้อโฮงบาล" โดยมี ศิลปินกลุ่มสล่าเมืองพาน ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟ The Hole Golf Friendship / รร.พานพิทยาคม /รร.แม่ออ้อวิทยาคม /คณะครูและนักเรียน รร.วุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเมืองพาน/น้องๆ Nanarea Art studio พิธีเปิดงานวาดภาพติดผนังอาคาร โดย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นพ.ธงชัย เมืองคำ กุมารแพทย์ ผู้ดำเนินรายการ ทพญ.อรอนงค์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ตึกกุมารเวช โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลพานจัดอบรมวิชาการ เรื่องการเลี้ยงลูกหลานให้เก่ง ดี ฉลาด และทันโลกด้วยการพัฒนาสมองส่วนหน้า EF(Executive Function) โดยมี พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน พว.เสนีย์ พระโพธิ วิทยากรบรรยาย นพ.ธงชัย เมืองคำ กุมารแพทย์ ผู้ดำเนินรายการ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอย โรงพยาบาลพาน


 
 
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ประชุมนิเทศติดตามเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ทีมนิเทศจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำทีมโดย พญ.พัชนีวรรณ อินต๊ะ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หัวหน้างานสุขภาพจิต/นักจิตวิทยา/เภสัช โดยมี นพ.ไพชิต ปัญจพรผล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล /หัวหน้า/รองหัวหน้างานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ต้อนรับคณะนิเทศ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน

 

เครือข่ายบริการอำเภอพาน ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการพัฒนางานสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะนิเทศติดตามการพัฒนางานสาธารณสุข คุณประภัสสร ศรีนวลวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลนำเสนอประเด็นสำคัญ ได้แก่ งานปฐมภูมิ, การฆ่าตัวตาย, Tele Health/DID/IPD paperless, NCD/มะเร็งลำไส้ใหญ่, ล้านนา 3 รพ.แม่ข่าย Node ใต้/ฟอกไต, แผนงบลงทุน/งบค่าเสื่อม ,สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5
โดยมีนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ทีมตรวจราชการและนิเทศงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับฟังปัญหาอุปสรรคการทำงานในพื้นที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานและดูแลเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน

 

 

 
วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายวิสูตร์ เสน่หา สาธารณสุขอำเภอพาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ)พาน จ.เชียงราย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน พร้อมทีมงานสาธารณสุขในเขตอำเภอพาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือการพัฒนาระบบสาธารณสุขอำเภอพาน ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอย โรงพยาบาลพาน
 


 
 
 
 

วันที่ 21 มกราคม 2564  โรงพยาบาลพาน  โดย ท่าน นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนสัญจร  ณ ห้องประชุมต้นข้าว  ศูนย์เสริมสุขร่มไทร โรงพยาบาลพาน

 

 
ต้อนรับคณะทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และคณะทีมจากโรงพยาบาลแม่ลาว ในการประชุมโฮงยาไทยสัญจร ประจำปี 2563  โดยมี นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับและทีมนำเสนอการดำเนินงาน IMC ของโรงพยาบาลพานและโรงพยาบาลแม่ลาว ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพานต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายหญิงตั้งครรภ์ภาวะเสี่ยงสูง  โดยสูติแพทย์สาขาเวชศาสตร์มารกาและทารก(MFM) จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลพานต้อนรับทีมประเมินงานคลินิกวัณโรค จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี พญ.กชกร  ไตรศรีวิรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงพยบาลพาน กล่าวตอนรับคณะและนำเสนอผลการป้องกันโรคติดต่อของทางโรงพยาบาลพาน ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง

 

วันที่ 16 กรกฎาคม2563
โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้การจัดการระบบพรีเมียม โดยนำมาประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการเปิดบริการคลินิคแพทย์แผนไทยพรีเมี่ยมของโรงพยาบาลเชียงรายฯ ณ ศูนย์เสริมสุขร่มไทร  โรงพยาบาลพาน

 

 
วันที่ 14 พ.ค.63 ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ ท่าน นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน ที่ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 37 

วันที่ 8 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะผู้ตรวจผลการดำเนินงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมี นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพายาบาลพาน และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและรายงานผลดำเนินงานของทางโรงพยาบาลพาน ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน

 
วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒  โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรม โครงการ “จาวโฮงยา  ปากั๋นแป๋งวัด”  ขึ้นทุกปี เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ วัดดอนตัน และสบทบทุนสร้างห้องสุขาสำหรับพุทธศาสนิกชน วัดร้องหลอด  โดยมีคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล,คณะศรัทธาวัดดอนตันและวัดร้องหลอด ร่วมกิจกรรม

 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ต้อนรับคณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์  ม.อ.รุ่น 9  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริการดูแลต่อเนื่อง Home Ward โดยมีท่าน นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับและบรรยาย และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 119,000 บาท  ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 

 

 
 
ทางโรงพยาบาลพานได้รับเกียรติจากอาจารย์ เฉลิมชัย   โฆษิตพิพัฒน์ ช่วยโปรโมทงานกิจกรรมวิ่ง Phan love run ของทางโรงพยาบาลพาน  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และทีมงานอย่างสูงมา ณ.โอกาสนี้  มาวิ่งด้วยกัน ร่วมบุญด้วยกัน  Phan love run minimarathon 2020   วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2562  ณ  ศาลเจ้าจี้กง  อ.พาน  จังเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับ รพ.พาน อ.พาน จ.เชียงราย โดย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบหมายให้ นายชีวิน พัฒนคูหะ ผอ.ไฟฟ้าเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบ โดยมี นพ.ฑิฆัมพร จ่างจิต ผอ.รพ.พาน รับมอบ
จากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการขอสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ จาก รพ.พาน จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องยิงเลเซอร์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชุดทันตกรรมสนาม เครื่องกรอฟันและเครื่องวัดความดัน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มารับการรักษา และนอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตกุศล ร่วมมอบเงินเพิ่มเติม ประกอบด้วย มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จำนวน 50,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งพงษ์ จำนวน 12,000 บาท พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน และ การไฟฟ้าในสังกัด จำนวน 12,963 บาท และอีกหลายแห่งที่ไม่ได้กล่าวนาม ที่ร่วมมอบเงินในครั้งนี้ เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับ รพ.พาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,140,623 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริการบำรุงรักษาไฟฟ้าครบวงจร ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน กับ รพ.พาน เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ครบวงจร มีมาตรฐาน และปลอดภัย การบริการที่เป็นมืออาชีพ และการแนะนำการใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด จึงได้ร่วมกันทำความร่วมมือขึ้น โดยข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมพยาบาลสัญจร โซน 3 เชียงราย ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  โรงพายาบพาน


ภาพทั้งหมด

นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ณ ร้านอาหารดอกปีบ โรงพยาบาลพาน

ภาพทั้งหมด

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติร่วมกับทีมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาพาน นำทีมผู้บําเพ็ญประโยชน์
ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงพยาบาลและศูนย์เสริมสุขร่มไทร  โรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  เยี่ยมประเมินการดำเนินงานควบคุมปัญหาวัณโรค โดยมี สุขชัย เธียรเศวตตระกุล  รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะ และคุณปาลิตา เจริญสุข  นักวิชาการสาธารณสุข นำเสนอการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของทางโรงพยาบาลพาน   ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง   โรงพยาบาลพาน

ดูภาพทั้งหมด

โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะทีมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จาก Queen's University, Kingston, Ontario ประเทศแคนนาดาและคณาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่องโรงพยาบาลชุมชน ( home ward)  นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับคณะ และ พญ.ธัญญาภรณ์ รัตนวิชัย ,นพ.พิทักษ์ สมโน ,พญ.กชกร ไตรศรีวิรัตน์ นำเสนอและบรรยาย และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชมศูนย์เสริมสุขร่มไทร  โรงพยาบาลพาน
 

โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะนักษาศึกษาทันตแพทย์ ปี 5 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีท่าน นพ.ฑิฆัมพร จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ทพญ.อรอนงค์  พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ , ทพญ.ชื่นชน   จันทร์ยวง หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม  กล่าวต้อนรับคณะและบรรยาย  ณ ห้องประชุม เอื้องผึ้

ดูภาพทั้งหมด

โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะทีมเยี่ยมประเมิน จากสำนักบริการสุขภาพ เขต 1  ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง

ภาพทั้งหมด

โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรม big cleaning day  โดยมี นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวเปิดงาน คณะผู้บริหารโรงพยาบาล,ประธาน 5 ส.,ทีมนำ 5 ส.และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกิจกรรม เพื่อปรับปรุ่งภูมิทัศน์ภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้สะอาด  ตามหลัก 5 ส.

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 14 มีนาคม 2562  โรงพยาบาลพาน ต้อนรับคณะนิเทศระบบยาจากจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง

ดูภาพทั้งหมด

โรงพยาบาลพานต้อนรับ นายแพทย์เอกชัย  คำลือ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและคณะนิเทศงานจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมี นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับ  ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  


ดูภาพทั้งหมด

โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา  เรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม  โดย นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับคณะ และ ทพญ.ชื่นชม  จันทร์ยวง นำเสนอและบรรยายความเป็นมาของโรงพยาบาลคุณธรรม ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  โรงพยาบาลพานดูภาพทั้งหมด

ประชุมวิชาการเรื่อง advanced Trauma Life Support (ATLS 10th)และ Fluid and blood resuscitation โดย วิทยากร  นายแพทย์ธาริน   ธรรมพงษา   อาจารย์แพทย์  สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่ 10  มกราคม 2562  ณ  ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  โรงพยาบาลพาน
ต้อนรับคณะตรวจสอบราชการ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 

วันที่ 3 มกราคม  2562  โรงพยาบาลพานจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562  ณ ศูนย์เสริมสุขร่มไทร  โรงพยาบาลพาน


ดูภาพทั้งหมด>>>

วันที่ 25 ธันวาคม 2561  ประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัญจร  ณ ห้องประชุมต้นข้าว  ศูนย์เสริมสุขร่มไทร  โรงพยาบาลพาน


คลิกดูภาพทั้งหมด>>>

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าโรงพบายาบาลพาน  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเรือนพักรับรองพุทธศาสนิกชน ณ วัดปูแกง และสมทบทุนสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ วัดหัวฝาย อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย  ศึกษาดูงานเรื่อง ระบบ WorkPoint   โดยคุณเรือนแก้ว  คำหลวง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ  และคณะกรรม WorkPoint กล่าวต้อนรับ  นำเสนอและบรรยายระบบ WorkPoint ของทางโรงพยาบาลพาน ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  โรงพยาบาลพาน

 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดย นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  การศึกษาดูงานเรื่อง การเยี่ยมบ้าน (Home ward ) โดยมีทีม Home ward@phan นำเสนอและบรรยาย ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงพยาบาลพาน จำหน่ายเหรียญที่ระลึกกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์ ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีประชาชนต่อแถวเข้าคิวเพื่อรอซื้อเหรียญจำนวนมากและให้ความสนใจรอคิวมาซื้อเหรียญตั้งแต่เที่ยงคืน  ทาง รพ.พานได้เปิดดำเนินการขายตั้งแต่ 08.30 น.  เหรียญได้ถูกจำหน่ายไปหมดอย่างรวดเร็ว ในเวลา 10.30 น.เพื่อนำรายได้เข้าสู่ โรงพยาบาล 18 แห่งในเชียงรายและอีกส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์

 

 
 
 
 

โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรม งานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2561  คุณยุรี   จิตต์อารีลมัย ,คุณนงนุช  นันทิพงศา,คุณศิริพร  เตวิยะ ,คุณสมนึก   บุญเรือง,คุณบุญทา  ทองคำ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง

 
 
 

วันที่ 10 กันยายน 2561   จัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลม่วงคำ หมอครอบครัวในชุมชน”   พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลพาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำและฝ่ายปกครองตำบลม่วงคำ  ซึ้งประกอบไปด้วย นายฑิฆัมพร จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน  นายประสิทธิ์  โค้วจิริยะพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นายรุ่งโรจน์  ราชคม กำนันตำบลม่วงคำ  ภายในงานมีกิจกรรมประกวด “เต้นบาสโลป ” กิจกรรมประกวด “กั๋บข้าวเมือง”และเสวนา พาที –หัวข้อ ใคร ใคร ก็เป็นหมอได้”  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 17 บ้านม่วงทอง  ต.ม่วงคำ  อ.พาน  จ.เชียงราย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะแพทย์ ,พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โครงการโฮงยาไทยสัญจรออกเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดเชียงราย สนองนโยบายตามโครงการ  Intermediate Care  โดยมี นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับ  ณ ห้องประชุมต้นข้าว  ศูนย์เสริมสุขร่มไทร โรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพาน ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  เยี่ยมสำรวจและประเมินหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลพาน โดยมี นพ.สุขชัย   เธียรเศวตตระกุล  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน

 
โรงพยาบาลพาน ต้อนรับ นพ.วัฒนา  วงศ์เทพเตียน , นพ.โอษิษฐ์  บำบัด , นพ.สุกิตต์  ดอยแก่น  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่าย เรื่อง หัวใจเชียง เครือข่ายเข้มแข็ง  ณ. ห้องประชุมต้นข้าว  ศูนย์เสริมสุขร่มไทร  โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
 
 
 
welcome
Visitors  from Oregon Health and Sciences University
Dr.Brian T. Garvey And Dr.Richard W. Moberly II
และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
June 13, 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ ชั้้นปีที่ 2 และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับคณะและนำเสนอข้อมูลโรงพยาบาลให้แก่นักศึกษาแพทย์และคณะอาจาย์  และได้นำคณะเยี่ยมสำรวจตามจุดบริการต่างๆของทางโรงพยาบาล  ห้องตรวจโรค  ตึกผู้ป่วยหญิง  ตึกแม่และเด็ก  และห้องฉุกเฉิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 31 พ.ค. 2561 งานยาเสพติดโรงพยาบาลพานต้อนรับคณะผู้ประเมินและรับรองคุณสถานพยาบาลยาเสพติด อำเภอพาน จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่และ คณะทีม สสจ.เชียงราย ณ ห้ปงประชุมเอื้องผึ้ง
  
 
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะสื่อมวลชน โดยท่าน นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับคณะและนำเสนอข้อมูลของโรงพยาบาลพาน และเยี่ยมชมศูนย์เสริมสุขร่มไทร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลพาน

 

โรงพยาบาลพาน จัดกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส,ผู้เกษียณอายุราชการและผู้บริหารโรงพยาบาล   โดย นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน นำคณะทีมผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าที่ รดน้ำดำหัวขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์
 

โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์ ล้างห้องน้ำรับวันสงกรานต์ โดยมี นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด บริเวญรอบโรงพยาบาล และการกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรสถาบันได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสถาบันให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

 
 
 

วันที่ 3 เมษายน 2561 โรงพยาบาลพาน ต้อนรับ นพ.ทศเทพ  บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และคณะนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมีท่าน นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน นายผจญ ใจกล้า สาธารณสุขอำเภอพาน กล่าวต้อนรับคณะและนำเสนอข้อมูลอำเภอพาน ,โรงพยาบาลพาน  ณ ห้องเอื้องผึ้ง  โรงพยาบาลพาน

 
 
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหน่อยบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ โดยมี นพ.สุขชัย   เธียรเศวตตระกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะและนำเสนอข้อมูลโรงพยาบาล   วิชาการการดูแลผู้ป่วย  CAPDและHemodyalysis โดย นพ.ดุสิต. ล้ำเลิศกุล ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที 19-20 มีนาคม 2561 ต้อนรับ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและงานสุขศึกษา  โดยมี นพ.พิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซน 3  จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน

 
ต้อนรับสโมสรโรตารี่ประเทศไทยและสโมสรโรตารี่ประเทศไต้หวัน ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 15 เครื่องให้โรงพยาบาลภาคเหนือ โดยมี ภญ.วาสนา  เตชะธีราวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับคณะ

 
antalya escortkitap alan yerlerMarsbahis Girişantika alanlarantikahttps://numberoneescorts.com/https://numberoneescorts.com/Kategori/adana-escort/adıyaman escorthttps://numberoneescorts.com/Kategori/afyon-escort/aksaray escortamasya escortankara escortantalya escortartvin escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazıg escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortıgdır escortısparta escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkastamonu escortkayseri escortkırklareli escortkırşehir escortkilis escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusuHermesbetsilivri escortbüyükçekmece escortselimpaşa escortkumburgaz escortşirinevler escortbakırköy escortküçükçekmece escortmerter escortbahçelievler escortataköy escortgüngören escortsefaköy escort500 evler escortmecidiyeköy escortşişli escorttaksim escortataşehir escortümraniye escortkadıköy escortmaltepe escortbeylikdüzü escortşirinevler escortesenyurt escortbağcılar escortavcılar escortistanbul escortbeylikdüzü escortşirinevler escortesenyurt escort500 evler escortkurtuluş escortavcılar escorthalkalı escortbahçeşehir escortkayaşehir escortistanbul escortgüngören escorteminönü escortsefaköy escortkaraköy escortbahçelievler escortbeşiktaş escortbeylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortbeylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortkayaşehir escort500 evler escortbayrampaşa escortgaziosmanpaşa escortsultangazi escortküçükköy escortataköy escortsilivri escortselimpaşa escortkumburgaz escortçatalca escortkumburgaz escortşirinevler escortküçükçekmece escortpalacebet
Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect