1.ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
ทุกวันทำการจันทร์ - ศุกร์  07.00 - 16.00 น.  


- คลินิกโรคหัวใจ
ทุกวันอังคาร

- คลินิกคอพอก
ทุกวันพุธ

- ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก
วันพฤหัสบดีที่ 1 และ 4  ของเดือน  เวลา 08.00 - 11.00 น.
..........................................................................................................................................................
2.  ตรวจสุขภาพประจำปี
- อายุมากกว่า 35 ปี ตรงตามรายการการปฏิบัติตัว
- ให้งดอาหารและน้ำหลัง  2  ทุ่ม  ก่อนวันมาตรวจ
- อายุน้อยกว่า  35  ปี  ตามรายการ  ไม่ต้องงดอาหารและน้ำก่อนตรวจ
เวลาทำการ
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
..........................................................................................................................................................
ติดต่อสอบถาม โทร 053-721345 ต่อ 107  งานผู้ป่วยนอก

ดาวน์โหลด>>>>>
คู่มือการให้บริการประชาชน

 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect