ข่าวบริจาค

IMAGE คุณอินปั๋น ยอดใส บริจาคพัดลม จำนวน 2 เครื่อง
วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563
โรงพายาบาลพานรับบริจาค คุณอินปั๋น   ยอดใส  บริจาคพัดลม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล     Read More...
IMAGE รับบริจาคหมวกคลุม
วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563
โรงพายาบาลพานรับบริจาคหมวกคลุมผม จาก คุณผัน ประพงษ์ จำนวน 1500ใบ. และคุณนภาพรรณ เนตรคำ จำนวน 1500ใบ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล        Read More...
IMAGE คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม ร่วมบริจาคเงินและวัสดุทางการแพทย์
วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2563
นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานพร้อมคณะกรรมการรับบริจาค รับบริจาคเงินและวัสดุทางการแพทย์ จากคณะผู้บริหารโรงเรียนพานพิทยาคม... Read More...
IMAGE คุณพ่อบุญทรัพทย์-คุณแม่ประยูร ศรีสมิตและครอบครัว บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน จำนวน 30,000 บาท
วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563
นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะกรรมการรับบริจาค รับบริจาคเงินจากคุณพ่อบุญทรัพทย์-คุณแม่ประยูร   ศรีสมิตและครอบครัว... Read More...
IMAGE ร้านอาหารตามสั่ง คำตาล ที่ได้ร่วมบริจาค ข้าวกล่อง 45 กล่อง น้ำดื่มขวดเล็ก 20 แพ๊ค
วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ ร้านอาหารตามสั่ง คำตาล  ที่ได้ร่วมบริจาค ข้าวกล่อง 45 กล่อง  น้ำดื่มขวดเล็ก 20 แพ๊ค เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล   Read More...
Copyright © 2020 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect