โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณมนัส   จันทร์ประสิทธิ์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณเบญจพร  อินทร์แปลง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 84 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณลี้วา  สุปรียศิลป์ และสมสร  ปัญยาชัย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี จำนวน 300 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณวรรณดี  ศิริสัมพันธ์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
ยาลดไข้ 6 กล่อง / เครื่องดื่มชงเกลือแร่ 3 กล่อง
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณจารุภา  อัศวดำรงชัย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
ชุด PPE จำนวน 80 ชุด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ห้างหุ่นส่วนจำกัด บีริช เบฟเวอเรจ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
กาแฟดำผสมซุปไก่ตราแม็กซ์ทีฟ 180 ซีซี จำนวน 600 กระป๋อง
เครื่องดื่มบลูเครซี่แคกตัส 500 ซีซี จำนวน 480 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ศูนย์ปฏิบัติการเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี  จำนวน 8,400  ขวด / น้ำดื่ม 600 ซีซี  จำนวน 3,600  ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณจตุรงค์ - คุณสินี  เจียมวิจิตรกร
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
เก้าอี้ จำนวน 36 ตัว
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
เครื่อง Oximeter จำนวน 5 เครื่อง / หน้ากาก N95 จำนวน 20 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
หจก.ชิวพาณิชย์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี  14 แพ็ค จำนวน 168  ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
บริษัท เจ๊เข่ง จำกัด
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี  15 แพ็ค จำนวน 180  ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ร้านเซนต์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี  14 แพ็ค จำนวน 168  ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
หจก.พานพัฒนาขนส่ง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี 14 แพ็ค จำนวน 168 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
Support Society Help The Future
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
หน้ากาก KN95 จำนวน 50 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กลุ่มเพื่อนชมพร  สีเงิน และ อสม.หมู่ 5 ต.่ม่วงคำ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
หน้ากากอนามัย 160 กล่อง 8,000 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณกรรณิการ์   แสนเพชร  และครอบครัว
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 264 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณเรวัตร   กลิ่นหอม
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณยุพดี   สุทธนู
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณอาทิตย์  สารเชื้อ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 250มล. 15 แพ็ค / มะม่วงดิบ  30 กก.
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณวันวิสาข์  เจียมวิจักษณ์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 330 มล.  จำนวน 264 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สารวัตรกำนัน  ต.เจริญเมือง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 250 ซีซี จำนวน 300 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สอบต.วรรณี  แสนสมบัติ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 250 ซีซี จำนวน 100 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
บริษัทแลคตาซอยจำกัด
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
นมถั่วเหลือง 300 มล. จำนวน 2,520 กล่อง
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณผกากรอง คำตุ้ย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ร้านราดหน้ามหาชัย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 192 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
หมูอินเตอร์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 480 ถ้วย
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
โตโยต้า สาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม  จำนวน 144 ถ้วย
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สันผักแคโลงทอง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 800 ซีซี จำนวน 108 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ร้านพานเซอร์วิส
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี จำนวน  120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณแสงจันทร์   ใหม่ยศ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 660 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ท่าทรายนายกว่าง ต.สันติสุข
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 300 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
อบต.ทรายขาว
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี จำนวน 360 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
อบต.แม่เย็น
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 250 ซีซี จำนวน 2,160 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
อบต.ป่าหุ่ง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 1,200 ขวด
 
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.พาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 1,200 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพาน และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 1,300 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด 600 ซีซี จำนวน 1,200 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ส.ส.วิสาร -ส.ส.วิสารดี  เตชะธีราวัฒน์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด 600 ซีซี จำนวน 1,500 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สโมสรโรตารี พาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
เงิน จำนวน 5,000 บาท
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กิ่งกาชาดอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด 250 ซีซี จำนวน 2,400 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม  จำนวน 1,620 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 

 

 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กลุ่มอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด 600 CC จำนวน 1,800 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 250 CC จำนวน 240 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 350 CC จำนวน 240 ขวด
สายคล้องหน้ากาก 300 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สส.วิสาร   เตชะธีราวัฒน์
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด  600 CC จำนวน 600 ขวด
หน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ท่านนายอำเภอพาน  นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
พนักงานน้ำดื่ม วนศรี อาร์.โอ
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 350 CC จำนวน 192 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณเรวัตร   กลิ่นหอม
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 350 CC จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณสงกรานต์  จอมน้อย
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 600 CC จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณสุนทร - คุณสายทอง  แสนทวีสุข
คุณสมสร  ปัญญาชัยและคุณศศิวิมล   สุทธปรีดา
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 350 CC จำนวน 360 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธนาคารออมสิน สาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 360 CC จำนวน 360 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธนาคารกรุงไทยสาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 300 CC จำนวน 12 X 50 Pack
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
บริษัทนิ่มซี่เส็งสาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด350 จำนวน300ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19


 

 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธกส.สาขาม่วงคำ
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
-น้ำดื่มขนาด350cc จำนวน300 ขวด
-น้ำดื่ม 288 แก้ว
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 
 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธกส.สาขาพาน ,สาขาเจริญเมือง,สาขาท่าต้นเกี๋ยง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-น้ำดื่มขนาด350ซีซี จำนวน 1400 ขวด
-น้ำดื่ม 480 แก้ว
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 
 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท พี.อาร์.เอ็มคอนกรีต จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
น้ำดื่ม 350 cc 240 ขวด
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
กลุ่ม อจ.ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
ที่ได้ร่วมบริจาค
น้ำดื่ม 500 cc 150 แพ็ค
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
อีซูซุสงวนไทยเชียงรายจำกัด สาขาพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
น้ำดื่ม จำนวน 20 ลัง
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
นางสุพรรณ จันทร์ประสิทธิ (ร้านทองแม่นอยจันทร์ประสิทธิ์
ที่ได้ร่วมบริจาค
เงิน 20,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
อีซูซุสงวนไทยเชียงรายจำกัด สาขาพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากาก KN 95 จำนวน 150 ชิ้น
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
พนักงานน้ำดื่ม วนศรี อาร์.โอ.
ที่ได้ร่วมบริจาค
- น้ำดื่มขนาด 350 ซีซี จำนวน 192 ขวด
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
สมาชิกชมรมรักษ์สุขภาพพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
- น้ำดื่มขนาด 600 ซีซี จำนวน 840 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
- น้ำดื่มขนาด 350 ซีซี จำนวน 240ขวด
- สายคล้องหน้ากาก จำนวน 300 ชิ้น
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
Copyright © 2021 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect