พระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีระวังโส วัดป่าเมตตาวนาราม มอบเงินสร้างห้องสงฆ์อาพาธ รพ.พาน จำนวนเงิน 530,000 บาท

 

 

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect