ภาพกิจกรรม

IMAGE ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนสัญจร
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564
วันที่ 21 มกราคม 2564  โรงพยาบาลพาน  โดย ท่าน นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนสัญจร  ณ... Read More...
IMAGE การประชุมโฮงยาไทยสัญจร ประจำปี 2563
วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563
ต้อนรับคณะทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และคณะทีมจากโรงพยาบาลแม่ลาว ในการประชุมโฮงยาไทยสัญจร ประจำปี 2563  โดยมี นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายหญิงตั้งครรภ์ภาวะเสี่ยงสูง
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563
วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพานต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายหญิงตั้งครรภ์ภาวะเสี่ยงสูง  โดยสูติแพทย์สาขาเวชศาสตร์มารกาและทารก(MFM)... Read More...
IMAGE ต้อนรับทีมประเมินงานคลินิกวัณโรค จาก ศคร.ชม
วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลพานต้อนรับทีมประเมินงานคลินิกวัณโรค จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี พญ.กชกร  ไตรศรีวิรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงพยบาลพาน... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2563
วันที่ 16 กรกฎาคม2563 โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้การจัดการระบบพรีเมียม... Read More...
Copyright © 2021 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect