วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
เพื่อนศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวี รุ่น 2517
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุดกันฝน 400 ชุด รองเท้า 60 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect