วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท พร้อมท์ อีเว้นท์ แอนด์ออแกไนซ์ จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 55 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect