นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานพร้อมคณะกรรมการรับบริจาค
รับบริจาคเงิน จากคุณสวัสดิ์   แพร่พาณิชวัฒน์และครอบครัว
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน จำนวน 50,000 บาท
 
 
 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect