1.ฝากครรภ์

- บริการฝากครรภ์
- ตรวจครรภ์ ,ตรวจภายใน
- เจาะเลือด
- พบแพทย์  อัลตราซาวน์
- ฉัดวัคซินคอตีบ +บาดทะยัก  สำหรับหญิงตั้งครรภ์
เวลาทำการ
ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-16.00 น   วันเวลาราชการ

                 
..........................................................................................................................................................

2.1โรงเรียนพ่อแม่ ฟังผลเลือดครั้งที่ 1
- แจ้งผลเลือด
- อบรมโรงเรียนพ่อแม่ครั้ง ที่ 1
เวลาทำการ
วันพุธ  เวลา 09.30-12.00 น (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
..........................................................................................................................................................
2.2โรงเรียนพ่อแม่ฟังผลเลือดครั้ง ที่ 2
- แจ้งผลเลือด
- อบรมโรงเรียนพ่อแม่ครั้ง ที่ 2(28 สัปดาห์ขึ้นไป)
เวลาทำการ
พฤหัสบดี ที่ 2,4 ของเดือน  เวลา 10.00-12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

                     ..........................................................................................................................................................
 
 
3.บริการปรึกษาปัญหานมแม่
-รับปรึกษาปัญหานแม่ ทางโทรศัพท์ ที่ห้อง Clinic นมแม่
เวลาทำการ
ตลอด 24 ชั่วโมง  TEL 053-721345 ต่อ 130 หร่อ 137
..........................................................................................................................................................
4.การบริการคลอดนรีเวชกรรมทารกแรกเกิด -1 เดือน
- ให้บริการตั้งแต่ระยะรอคลอด 48 ชม
- ดูแลทารกแรกเกิด - 48 ชม
- ให้การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช  ทารกแรกเกิด- 1 เดือน
เวลาทำการ
หลังคลอด  ตลอด 24 ชัวโมง
..........................................................................................................................................................
ติดต่อสอบถาม โทร 053-721345 ต่อ 130 ตึกแม่และลูก
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect