ภาพยาแผนโบราณปลอม    ผิดกฎหมาย

ชื่อยา M Max ยากระษัยเส้นชนิดแคปซูล   ระบุ เป็นยาแผนโบราณ สามัญประจำบ้าน  เลขทะเบียนยา      G 294/47 

ผลิตโดย  เอเชียโอสถ  เลขที่  106  ม.8  ต.พลับพลาไชย   อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ใบอนุญาต  จ. 5/2533

ผู้แทนจำหน่าย    บ.เอ็มแม็กซ์อินเตอร์เทรด  แต่ ไม่ระบุที่ตั้ง

  ระบุส่วนประกอบ  แต่ไม่ระบุปริมาณส่วนประกอบ (ซึ่งแสดงไม่ถูกต้อง)  จากการตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ อย.  พบว่า เลขทะเบียน ยานี้ มีการขึ้นทะเบียนไว้จริง  แต่ ไม่มีข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์   และ ไม่มีข้อมูลผู้ผลิตรายนี้ ในฐานข้อมูลของ อย.

และเชื่อว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M Max ที่ขึ้นทะเบียนอาหารไว้ถูกต้อง เลขที่ อย. 12-2-00129-1-0104  ผู้ผลิต บ.ไดนาฟูด จก. เลขที่ 51/53 ม.4  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  ต.บางบัวทอง  องบางบัวทอง จ.นนทบุรี  และผู้แทนจำหน่ายโดย เอ็มแม็กซ์ อินเตอร์เทรด เลขที่ 169/105 ม.3 MT ARENA ต.คูคต  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี 12130  ที่แสดงฉลากต่างๆ ถูกต้องทุกประการ

         เนื่องจากตรวจพบมีผู้บริโภคซื้อมารับประทาน รักษาอาการปวดต่างจากจากโรคเรื้อรัง และอาหารดีขึ้น หรือหาย อย่างรวดเร็ว  ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ รพ.พาน  ได้ทำการตรวจสอบแล้ว  พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณปลอม  ผิดกฎหมาย  แสดงเลขทะเบียนยาปลอม  แสดงฉลากไม่ถูกต้อง  และตรวจพบการผสมสารสเตียรอยด์ ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันประเภทยาควบคุมพิเศษ  มีผลเสียผลข้างเคียงต่อสุขภาพร่างกายมากหลายประการ  จึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภค  ทราบโดยทั่วไป  อย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทาน ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมาก   และหากผู้บริโภค พบเห็นมีการลักลอบจำหน่ายยานี้  ขอความร่วมมือแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านท่าน ทราบ 

หรือแจ้งงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โรงพยาบาลพาน  โทร.0-5372-1345  ต่อ 401 ในเวลาราชการ

 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect