ยาแผนโบราณ ตรวจพบในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอพาน เป็นยาแผนโบราณปลอม  ไม่มี

   ทะเบียนยา   ไม่ได้มาตรฐาน  โอ้อวดเกินจริง   ไม่ปลอดภัย   อย่าซื้อมารับประทานเด็ดขาด

 

 

เครื่องสำอางไม่ได้มาตรฐาน  ไม่มีเลขรับแจ้ง   นำเข้ามาจากต่างประเทศ  ไม่มีฉลากภาษไทย จัดว่าไม่ได้มาตรฐาน  อาจไม่ปลอดภัย  ควรหลีกเลี่ยงการซื้อมาใช้    ห้ามขาย  ผู้ขายมีความผิด  

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภค  ทราบโดยทั่วไป  อย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทาน ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมาก   และหากผู้บริโภค พบเห็นมีการลักลอบจำหน่ายยานี้  ขอความร่วมมือแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านท่าน ทราบ 

หรือแจ้งงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โรงพยาบาลพาน  โทร.0-5372-1345  ต่อ 401 ในเวลาราชการ

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect