ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2559  นี้  มี ๑ เรื่อง

๑.     ชื่อและภาพผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ที่ไม่ได้มาตรฐาน  ไม่มีทะเบียนยา แสดงฉลากไม่ถูกต้อง  โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง และ ปนปลอมสารสเตียรอยด์  ผิดกฎหมาย  ไม่ปลอดภัย ที่พบในพื้นที่อำเภอพาน     

  งานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค ทราบ และหลีกเลี่ยงการซื้อมาบริโภค ซึ่งจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้  และเตือนผู้ที่นำมาจำหน่าย ว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.ยา ในฐานความผิดจำหน่ายยาแผนโบราณที่ไม่ขึ้นทะเบียน

ชื่อและภาพยาแผนโบราณไม่ได้มาตรฐาน  ไม่มีทะเบียนยา แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย

    ที่ตรวจพบในพื้นที่อำเภอพาน  จ.เชียงราย    ให้หลีกเลี่ยงการซื้อมารับประทาน

 

 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect