ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  นี้  มี ๑ เรื่อง

      “  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ.พาน  จ.เชียงราย    เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อโฆษณาและซื้อมาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทอาหารเสริม  เครื่องดื่มต่างๆ รวมทั้งกาแฟ  อ้างลดน้ำหนัก ลดความอ้วน  กระชับสัดส่วน  ทำให้ผิวขาวใส แม้แต่เสริมสมรรถภาพทางเพศ  ซึ่งล้วนแต่เป็นโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง  ไม่ได้รับอนุญาต ฉลากไม่ถูกต้อง สังเกตมักไม่มีเลขทะเบียนตำรับอาหาร หรือเลข อย.  หรือบางชนิดเป็นเลข อย.ปลอม  ไม่ระบุชื่อที่ตั้งผู้ผลิตที่ถูกต้อง  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลายชนิดมีการผสมสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย  ลักลอบผลิต จำหน่าย  จัดเป็นอาหารปลอม ผิดกฎหมาย  จึงเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้   บางชนิดมีขายในร้านชำ มินิมาร์ท  ร้านขายเครื่องสำอาง หรือแม้แต่ร้านเสริมสวยนำมาขาย หรือมีตัวแทนนำมาขาย โดยการขายตรง แบบบอกต่อ หรือสั่งซื้อขายทางไปรษณีย์    ดังในภาพที่นำเสนอนี้ เป็นยาอาหารปลอมที่เคยตรวจพบในพื้นที่อำเภอพาน ”

 
 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect